Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - BRNO

 

Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

 

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Zvládá péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech. 

 

Jak kurz vypadá v praxi najdete v naší fotogalerii, kterou postupně aktualizujeme.

 

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde. 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

 

 Kurz již v Brně nenabízíme.


Obsahová náplň
 1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí
 2. Poskytování první pomoci dětem (vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách)
 3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování (rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění)
 4. Vedení dětí k hygienickým návykům (základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte)
 5. Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim)
 6. Metody a formy pedagogické práce (hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody)
 7. Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání)
 8. Vývojové etapy dítěte (stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách)
 9. Etické principy při práci chůvy (zásady správného chování, hygiena, etika)
 10. Pracovněprávní vztahy (legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy)
 11. Provozní a hygienická pravidla (zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)
 12. Praxe
Uplatnění

dětské skupiny, chůva pro mikrojesle, nepedagogický pracovník v mateřské škole, chůva pro novorozence, chůva předškolních dětí, paní na hlídání, au-pair, profesionální chůva, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list, majitel/ka agentury na hlídání dětí

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kozí 2, 602 00 Brno-střed)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání, 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

Rozsah

160 vyuč. hod. (135 hod. teorie a 25 hod. praxe) + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-22846/2017-1/478