Středisko vzdělávání, s.r.o.

Odborné kurzy a semináře

Poruchy chování dětí

 

Seminář je vhodný pro pracovníky v mateřských školách, sociálních zařízeních a dalších institucích, kde se přichází do styku s dětmi ve věku 1-3 let. Vhodné také pro jednotlivce, kteří potřebují ve svém životě znalosti z této oblasti.

 

Důraz bude kladen na individualitu dítěte. Cílem je porozumět tomu, co není standardní, nebát se jinakostí, nebát se chyb, přijmout dítě i sebe v kontextu složitosti i případných potíží. A v konečné řadě vědět jak a případně i kde najít pomoc. Školení navíc seznámí účastníky také se širšími souvislostmi vývoje dítěte v kontextu odloučení od rodiny a v širších biopsychosociálních souvislostech.

 

Lektor: Mgr. Naděžda Bartošíková, psycholog, člen Speciálně pedagogického centra, lektor

 

Termín není stanoven. V případě zájmu nás kontaktujte. 


Obsahová náplň

1) Z vývojové psychologie: 

- Vývojová stádia dítěte (1-3 roky)

- S čím přichází na svět (genetika), individualita

- Rozdíly ve vývoji

- Adaptace

- Oslabení

- Psychosomatizace

 

2) "Poruchy chování":

- Jako reakce na zátěž

- Jako součást osobnosti

- Jako důsledek nemoci, diagnózy

- Sociokulturní a historické kontexty

 

3) Dítě s diagnózou: 

- Autismus

- Opožděný vývoj řeči (OVŘ)

- ADHD (deficit pozornosti s hyperaktivitou)

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti

Rozsah

4 vyuč. hod.