Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Základy bezpečnosti a práva pro pracovníky v sociálních službách (MPSV ČR)

 

Program je určen jak pro sociální pracovníky, tak i pro všechny pracovníky sociálních službách.

 

Účastníci semináře budou seznámeni zejména formou praktických ukázek se základy bezpečného chování v domácnosti i na ulici, a v domácnostech klientů. Budou připomenuty důležité základy požární ochrany, se kterými se mohou pracovníci setkat při své pracovní činnosti a rovněž ve svém soukromém životě. Součástí semináře je i zopakování chování v případě mimořádných událostí. Nedílnou součástí semináře jsou praktické ukázky a nakládání s nástroji pro zvládnutí začínajících požárů v domácnosti a dalšími pomůckami pro bezpečný pohyb doma i venku.

 

Pokud jde o základy práva, pak v rámci semináře jsou zdůrazňovány důležité a základní informace z oblasti zákona o sociálních službách a základní informace z občanského práva, zejména dědictví, uzavírání smluv, exekuce a insolvence, se kterými se mohou pracovníci setkat při své pracovní činnosti a rovněž ve svém soukromém životě.

 

Cílovou skupinou jsou jednak samotní pracovníci sociálních služeb a zejména jejich prostřednictvím pak jejich klienti, a to jak senioři, tak handicapovaní občané.

 

Kurz je organizován ve spolupráci se společností Vějíř života, z. s.

 

Lektorský tým: JUDr. Šárka Bendová, Mgr. Vít Dvořáček

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
16.02.202217.02.2022St, Čt (15:30-18:45)1300 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Riziko a nebezpečí

 • vysvětlení pojmů
 • analýza a posouzení rizik při práci v sociální službách
 • poučení o rizikových situacích
 • vyhodnocení rizik

2. Právo

 • teorie, dělení, základní pojmy
 • platné právní předpisy pro sociální služby

3. Dědické právo

 • základní pojmy a příklady z praxe

4. Rizika při uzavírání smluv

 • způsoby uzavření smluv
 • rizika podomního prodeje

5. Odpovědnost dle občanského a pracovního práva

 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy (příklady z praxe)

6. Úmrtí klienta v domácnosti

 • zákon o zdravotních službách
 • vhodný postup při nálezu zemřelého
 • podezřelé úmrtí

7. Hodnocení a závěr

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

MPSV-2018/6124-224/4