Středisko vzdělávání, s.r.o.

Zatloukalová Anna, Mgr.

Mgr. Anna Zatloukalová

 

= Lektorka rekvalifikačních a odborných kurzů ze sociální oblasti a zdravotnictví, výzkumná pracovnice

 

V Olomouci vystudovala Střední zdravotnickou školu Emanuela Pöttinga, obor zdravotní laborant. Následně nastoupila do Ostravy na Lékařskou fakultu, kde v roce 2012 obhájila titul Bc. v oboru Ochrana veřejného zdraví a v roce 2014 titul Mgr. v oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví.

 

Při studiu působila ve vědeckovýzkumných týmech, které řešily grantové projekty (např. projekt IGA MZd. NT11152-6/2010 Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby). Nyní již čtvrtým rokem pracuje na pozici odborný vědecký pracovník v Centru epidemiologického výzkumu. Náplní její práce je taktéž publikace v odborných lékařských recenzovaných časopisech a prezentace témat výzkumu na vědeckých konferencích.

 

V rámci působení na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví je zapojena do výuky studentů jak bakalářského a magisterského studia programu Veřejné zdravotnictví, tak i do výuky studentů pedagogické fakulty, medicíny a dalších nelékařských oborů.

 

Vědecká i výuková část práce ji velmi baví a naplňuje. Patří k lidem, kteří mají svou práci jako koníček. Ve volných chvílích poslouchá hudbu, ráda chodí do kina a aktivně se věnuje tanečnímu sportu (standartní a latinskoamerické tance).