Středisko vzdělávání, s.r.o.

Přípravné kurzy SŠ/VŠ

 

Organizujeme přípravné kurzy pro žáky devátých tříd i studenty středních škol. Nabízíme kurzy zaměřené na jednotlivé oblasti i cenově výhodně balíčky, které poskytnou komplexní přípravu. V kurzech se nesnažíme pouze o předávání teoretických znalostí, ale především o jejich aplikaci při testech, se kterými se mohou žáci a studenti nejčastěji setkat v rámci přijímacích řízení na různé školy. Důraz je kladen také na důkladné procvičování na příkladech, aby si žáci a studenti mohli látku co nejlépe osvojit.

 

Přípravné kurzy na střední školy

Kurzy jsou určeny studentům 9. ročníků základních škol, kteří se chtějí kvalitně a zodpovědně připravit na přijímací zkoušky na střední školy. Vyučují pedagogové ostravských středních škol, kteří se svými studenty dosahují velmi dobrých výsledků při přijímacích zkouškách na střední školy různého typu. Kurzy doporučujeme také studentům, kteří si chtějí ověřit své znalosti a získat tak ucelený přehled o přijímacích zkouškách na střední školy.

 

Přípravné kurzy ke státní maturitě

Kurzy jsou určeny studentům 4. ročníků středních škol, které čeká státní maturita, a rádi by byli kvalitně připraveni pro úspěšné složení této zkoušky dospělosti. Vyučují středoškolští učitelé, kteří mají se státní maturitou bohaté zkušenosti a mohou proto předat nejen teoretické znalosti, ale především praktické rady. Kurz je zaměřen na stěžejní oblasti, se kterými se u státní maturity setkáte. Součástí je samozřejmě i praktické procvičení.

 

Přípravné kurzy na vysoké školy

Kurzy jsou zaměřeny na získání informací, znalostí a dovedností, které jsou nutné pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na vysoké školy. Kurzy pořádáme již 23. rokem a jsme jedním z prvních vzdělávacích zařízení, které na Ostravsku přípravné kurzy organizovalo.

 

Mezi naše lektory patří profesoři z Ostravské univerzity a VŠB-TU Ostrava, proděkanka lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborníci z praxe, kteří mají bohaté zkušenosti mimo jiné také s realizací přípravných kurzů. V rámci výuky tedy neuslyšíte pouze nudný teoretický výklad, ale zjistíte, jak to opravdu chodí u přijímacích zkoušek, na co se připravit a testy si také vyzkoušíte!