Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Osobnost pomáhajícího profesionála a jeho kompetence (MPSV ČR)

 

Nad otázkou osobnosti pracovníků v sociálních službách se jistě pozastavil nejeden zaměstnavatel. A zajisté také zaměstnanci či klienti sociálních pracovišť. Zákon o sociálních službách zmiňuje určité vlastnosti a dovednosti, kterými by měl pomáhající disponovat. Ale jak je pojmout či sledovat v praxi? Jak dosáhnout zmiňovaných kvalit? To vše se dozvíte v našem školení Osobnost pomáhajícího profesionála a jeho kompetence jako předpoklad kvalitní služby.

 

Získáte ucelenou představu o osobnosti a roli profesionála v pomáhajících profesích, konkrétně v sociálních službách. Dokážete posoudit rozdíl mezi službou a kvalitní službou. A kvalita je tím stěžejním cílem, nejen pro klienty. 

 

Kurz již není v nabídce.


Obsahová náplň
  1. Uvedení do tématu, vymezení základních pojmů (člověk, osobnost, motivace, klíčové kompetence v pomáhajících profesích)
  2. Klíčové kompetence a jejich struktura (sociální kompetence, kompetence ve vztahu k vlastní osobě, kompetence v oblasti metod, struktura klíčových kompetencí)
  3. Klíčové kompetence v pomáhajících profesích - především v sociálních službách
  4. Pracovník v pomáhající profesi v praxi (kompetence a profesionální růst, limity kompetencí, rizika)
  5. Osobnost pracovníka (vytváření obrazu osobnosti dobrého pracovníka v pomáhajících profesích)
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (ul. 1. máje 11, Ostrava - Mar. Hory)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Rozsah

8 vyuč. hod.

Akreditace

2014/1424-PC/SP/VP/PP