Středisko vzdělávání, s.r.o.

Další vzdělávání (MPSV ČR)

Prevence syndromu vyhoření v sociálních službách (MPSV ČR)

 

Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách. Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev na sobě i na svých spolupracovnících. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti pomoci, pokud se syndrom vyhoření objeví. Zjistíte i možnosti prevence, abyste mohli předcházet jeho vzniku. 

 

Staňte se neohroženými pracovníky a mějte ze svého povolání stále radost. Vaše psychické rozpoložení ovlivní nejen Vás, ale také Vaše kolegy a hlavně Vaše klienty.

 

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Lektor: Mgr. Eva Zwyrtková, andragog, odborný pedagog VOŠZ, zdravotní sestra, lektor rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů, garant celoživotního vzdělávání pro SZŠ a VOŠZ Ostrava

  

Školení Vám bude uznáno do dalšího vzdělávání pracovníků v soc. službách v rozsahu 10 hodin.

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
08.02.202210.02.2022Út, Čt (15:30-19:30)1500 Kč Přihlásit seVíce informací
01.03.202203.03.2022Út, Čt (15:30-19:30) - ONLINE1500 Kč Přihlásit seVíce informací
03.05.202205.05.2022Út, Čt (15:30-19:30)1500 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Úvod do problematiky, základní pojmy

 • syndrom vyhoření
 • příznaky

2. Rizikové faktory v zaměstnání

 • zvýšená pracovní zátěž
 • nedostatek samostatnosti
 • nedostatek uznání
 • konflikty

3. Osobnostní rizikové faktory

 • osobnost
 • vzorce chování
 • schopnost zvládat zátěž

4. Příznaky, stádia, důsledky 

 • příznaky fyziologické, psychologické, behaviorální
 • popis jednotlivých stádií 
 • dopad neprofesionálního chování

5. Souvislost stresu a syndrom vyhoření

 • nejčastější stresory
 • časový průběh působení stresu
 • vyčerpání 
 • syndrom vyhoření

6. Prevence

 • prevence syndromu vyhoření
 • profesionální pomoc
 • stanovení cílů
 • kontrola úspěšnosti
 • změna postoje

7. Metody prevence, praktický nácvik

 • relaxace a cvičení
 • relaxační metody
 • vyváženost
 • time management
 • sociální opora
Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o. (Kotkova 4, 703 00 Ostrava-Vítkovice)

Vstupní předpoklady

základní vzdělání

Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Rozsah

10 vyuč. hod.

Akreditace

A2019/0496-SP/PC/PP/VP