Středisko vzdělávání, s.r.o.

Chůva pro děti

Chůva pro děti v dětské skupině (kód 69-073-M) Opava

 

Baví vás práce s dětmi? Chcete o ně pečovat profesionálně? Získejte kvalifikaci a pracujte jako chůva v dětské skupině. Kurz je určen pro ty, kdo chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou skupinu.

 

Na základě novely Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mají všechny nově vzniklé dětské skupiny povinnost mít od 1. 7. 2022 (DS zapsané do 30. 9. 2021 mají povinnost od 1. 10. 2024) jednu pečující osobu se zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině.

 

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Umí charakterizovat běžná dětská onemocnění, vyhodnotit zdravotní stav dítěte a navrhnout správný postup. Orientuje se v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk. Umí manipulovat s kojencem od 6 měsíců věku. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků.  Naučí se uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit i nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině. Taktéž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v dětské skupině. 

 

Rekvalifikační kurz je vhodný pro zájemce, kteří nemají potřebné znalosti a dovednosti k vykonání zkoušky z profesní kvalifikace, která se řídí Kvalifikačním a hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací. Jestliže chcete jít ke zkoušce řádně připraveni, náš lektorský tým vás provede kvalitní přípravou, abyste byli úspěšní. Výhodou kurzu je, že se v jeho průběhu seznámíte se zkušební komisí, dozvíte se, jak profesní zkouška probíhá a připravíte si výchovný celek k obhajobě.

 

Součástí kurzu je praxe v dětské skupině, kterou vám zařídíme, a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu! V ceně kurzu obdržíte také studijní materiály.

 

Nabízíme doplňkové semináře týkající se péče o děti, výživy a sociálních služeb, které mají absolventi kurzu Chůva pro děti v dětské skupině za zvýhodněnou cenu!

  

Kurz je možné získat ZDARMA přes Úřad práce v rámci Zvolené rekvalifikace. Více informací se dozvíte zde

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit (tel.: 775 791 340, e-mail: info@vsostrava.com).

ZahájeníUkončeníVýukové dnyCena
11.09.202406.11.2024Po až Čt (15:30-19:30)12900 Kč Přihlásit seVíce informací
13.09.202423.11.2024Pá (15:30-19:30), So (8:00-15:00)12900 Kč Přihlásit seVíce informací
11.10.202414.12.2024Pá (15:30-19:30), So (8:00-15:00)12900 Kč Přihlásit seVíce informací
16.10.202411.12.2024Po až Čt (15:30-19:30)12900 Kč Přihlásit seVíce informací
26.11.202429.01.2025Po až Čt (15:30-19:30)12900 Kč Přihlásit seVíce informací
29.11.202422.02.2025Pá (15:30-19:30), So (8:00-15:00)12900 Kč Přihlásit seVíce informací

Obsahová náplň

1. Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

2. Poskytování první pomoci dítěti/dětem

 • vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách

3. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologie a hygieně

 • rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění, prevence infekčních chorob, vybavení líkárničky

4. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk

 • stavba lidského těla včetně odlišnosti u dětí

5. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku

 • zásady bezpečné manipulace

6. Vedení dítěte k hygienickým návykům

 • základní hygienické návyky, motivace dítěte

7. Zásady zdravého životního stylu podle věku dítěte

 • výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim

8. Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 • hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody

9. Nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska

 • agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání, hranice, opatření, komunikace

10. Vývojové etapy dítěte a podpora sociálně emočního vývoje dítěte

 • stadia psychomotorického vývoje, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách

11. Etické principy při práci chůvy

 • zásady správného chování, psychohygiena, etika, morální hodnoty

12. Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • legislativa, právní podmínky, ochrana osobních údajů

13. Provozní a hygienická pravidla v dětské skupině

 • hygienické požadavky na prostory a stravování, provozní a administrativní podmínky

14. Praxe v dětské skupině

Uplatnění

Chůva (pečující osoba) v dětských skupinách, zakladatel dětské skupiny apod.

 

Na podporu uplatnění chův budujeme projekt VSEPROCHUVY.cz | Inspirace pro chůvy, učitele a rodiče:

Místo konání

Středisko vzdělávání s.r.o., Opava - konkrétní adresa bude upřesněna po utvoření studijní skupiny

Vstupní předpoklady

základní vzdělání, 18 let, zdravotní způsobilost, bez logopedické vady

Výstupní doklad

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině"

Rozsah

170 vyuč. hod. + zkouška z profesní kvalifikace

Akreditace

MSMT-20511/2022-3